Friedrich Dürrenmatt

Az öreg hölgy látogatása

Magyar nyelvre fordította: Fáy András

Nagyszínpad
RO
2 óra egy szünettel.

A látogatók

 
Claire Zachanassian
Stief Magda
 
Boby, főkomornyik
Bíró József
 
Moby, hetedik férj
Kántor Melinda
 
Hoby, nyolcadik férj
Farkas Loránd
 
Zoby, kilencedik férj
Sigmond Rita
 
Koby, első vak
Dimény Áron
 
Loby, második vak
Fogarasi Alpár
 
Toby
Balla Szabolcs
 
Roby
Marosán Csaba
 
A meglátogatottak

 
Alfred Ill
Orbán Attila
 
Illné
Kicsid Gizella
 
Karl, Ill fia
Bodolai Balázs
 
Ottilie, Ill leánya
Imre Éva
 
Polgármester
Bogdán Zsolt
 
Pap
Szűcs Ervin
 
Orvos
Váta Lóránd
 
Tanár
Viola Gábor
 
Rendőr
Keresztes Sándor
 
Festő
Molnár Levente
 
Első polgár
Laczkó Vass Róbert
 
Második polgár
Buzási András
 
Harmadik polgár
Sinkó Ferenc
 
Első asszony
Csutak Réka
 
Második asszony
Laczó Júlia
 
A többiek

 
Végrehajtó
Dimény Áron
 
Állomásfőnök, kalauz
Vatány Zsolt / Árus Péter
 
A kényelmetlenek

 
Sajtótudósító
Albert Csilla
 
Tévériporter
Vindis Andrea

rendező
Tompa Gábor
 
dramaturg
Visky András
 
díszlettervező
Helmut Stürmer
 
jelmeztervező
Carmencita Brojboiu
 
maszkok
Varga-Járó Ilona
 
zene
Vasile Şirli
 
koreográfia
Bodor Johanna
 
a díszlettervező asszisztense
Cezarina Iulia Popescu
 
rendezőasszisztens
Kovács Kinga , Viola Gábor
 
előadásvezető
Böjthe Pál
 
súgó
Veres Emőke

A bemutató dátuma: 2015. január 07.
Bemutató időpontja: 2015. január 7.
Az előadás időtartama: 2 óra egy szünettel.

Friedrich Dürrenmatt örököseinek az engedélyét a Diogenes Verlag AG és a Hofra KFT közvetítette.

Friedrich Dürrenmatt szerint – akinek Az öreg hölgy látogatása az egyetlen olyan színpadi műve, amit nem egyszerűen komédiának, hanem tragikomédiának nevez –, bár modern korunkban a tragédia már nem lehetséges – groteszk történeteink mélyén szinte kivétel nélkül ott bujkál a tragikum. Korunk társadalma új formákba öntötte a „tragikus folyam áradását”, hiszen ma nem a sors, hanem maga a társadalom végez hőseivel. A komédiában is ez a tragikum érdekli Dürrenmattot. Akár Shakespeare-t, akinek vígjátékaiban egyszercsak fölcsillan a mélyben rejlő kegyetlenség.
Az öreg hölgy látogatása egy vidéki kisváros kórbonctani lelete. Olyan városé, melyben az „egyletecskékbe”, „közületecskékbe”, egyesületekbe, társaságokba és egyéb érdekszövetségekbe tömörülő közösség a nyájszellem erkölcsi kliséit ismételgetve büszke önmaga feddhetetlenségére, miközben minden porcikája korrupt és megvásárolható.
Claire Zachanassian bosszúja nem annyira az őt hajdan cserbenhagyó Alfred Illt, mint inkább ezt a vidéki kisszerűség kötelékében élő közösséget illeti, épp az imént említett romlottságának leleplezése által. A tragédia – írja Dürrenmatt – nélkülözi, sőt lehetetlenné teszi a távolságtartást, míg a komédia valósággal megteremti azt. Úgy hiszem, hogy ez a nélkülözhetetlen esztétikai távolságtartás segíthet bennünket, hogy tisztábban lássuk, és jobban megértsük azt a közösséget, amelyben élünk.

Tompa Gábor