Ilma Rakusa

Utazások és dramolettek

Felolvasószínház

Stúdió


rendező
Visky András
 
rendezőasszisztens
Biró Réka, Deák Katalin

A bemutató dátuma: 2015. április 28.
A Pro Helvetia Alapítvány támogatásával.

Ilma Rakusa, a kortárs európai irodalom egyik legismertebb képviselője a Kolozsvári Magyar Színház felolvasószínházi sorozatának legújabb vendége. Első ízben jár Erdélyben – különleges és igen jelentős alkalom tehát személyesen is megismerkedni vele. Közöttünk ő az egyetlen európai, írta róla Iris Radisch a Die Zeit kritikusa, ezzel fejezve ki Ilma Rakusa legendás nyelvtudását, kifinomult műveltségét. Luc Bondynak Csehovot fordít németre, de az orosz irodalom beható ismeretén túl (szlavisztikát tanít a zürichi egyetemen), sok kelet-európai íróval ismertette meg a német olvasót Danilo Kištől Nádas Péterig. De nemcsak fordítóként, hanem regények és tüneményes mélységű és gazdagságú esszékönyvek szerzőjeként is ismerik és tisztelik világszerte. Magyarul két könyve látott napvilágot, a Rengeteg tenger című regénye, amely a svájci könyv legrangosabb díját nyerte el, a Schweizer Buchpreist, és a Lassabban! című kiáltvány-esszéje, amelyet, amiképpen a könyv alcíme jelzi, a „kifulladás, az akceleráció és más túlzott követelmények ellen” írt.

A felolvasóest különössége, hogy Ilma Rakusa magyarul fog beszélgetni az est két házigazdájával, Láng Zsolttal és Visky Andrással, hiszen magyar az anyanyelve és kiválóan beszél magyarul. Két felkavaróan erős, a nő-férfi viszonyt elemző dramolettjét Albert Csilla és Dimény Áron adja elő. Kihagyhatatlan est: Ilma Rakusa minden kétséget kizárva az európai irodalom kortárs klasszikusa.