Szabédi László

Férj Karrier

Felolvasószínház, ősbemutató

Stúdió

Zsuzsi
Sigmond Rita
 
Gizi
Kántor Melinda
 
Áron
Sinkó Ferenc
 
Csibi
Vatány Zsolt
 
Katalin
Csutak Réka
 
Egy hang
Váta Loránd
 
András
Buzási András
 
Első úr
Fogarasi Alpár
 
Második úr
Balla Szabolcs
 
Mártonfi
Orbán Attila
 

Laczó Júlia
 
Kisfiú
Imre Éva
 
Gyöngyösi
Viola Gábor

rendező
Hatházi András

A bemutató dátuma: 2013. november 11.

Felolvasószínházi sorozatunkban a színházunk archívumában őrzött, soha be nem mutatott és 2013-ig (megjelent a Látó Szépirodalmi Folyóirat 2013. augusztus-szeptemberi számában) publikálatlanul maradt, Férj Karrier című Szabédi László darabot olvassuk fel.

Szabédi László (családi nevén: Székely László) 1907. május 7-én született az erdélyi Sáromberkén, elszegényedett nemesi családból. Apja vasutastiszt volt. Tanulmányait Kolozsvárott és Strasbourgban végezte, unitárius teológiával és irodalomtörténettel foglalkozott. Egy ideig Aradon volt tisztviselő, majd Kolozsvárra került színházi dramaturgnak. 1931 és 1938 között Erdély legnagyobb magyar napilapjának, a kolozsvári Ellenzéknek volt belső munkatársa. 1940-ben a közélet küzdelmeitől egy kis faluba, Báréba vonult vissza tanítónak. Később a kolozsvári Világosság munkatársa lett és 1947-ig a sepsiszentgyörgyi Magyar Népi Szövetség egyik szervezője és vezetője. 1947-től haláláig a kolozsvári Bolyai Egyetemen tanított esztétikát. 1957. április 19-én öngyilkossággal vetett véget életének.