Szőcs Géza

Passió

Felolvasószínház

Stúdió


A bemutató dátuma: 2010. április 02.

Az 1999-ben megírt drámai költemény, a Passió Krisztus szenvedéstörténetét dolgozza fel egészen szokatlan módon. Írója súlyos mondandójú vendégszövegek sorát szövi be érzékeny tudással művének szövetébe. A szám szerint harminckilenc kis szövegtöredék műfajilag is igen különböző: „hol bibliai és fiktív szereplők párbeszédéről, hol a betlehemi kisdedek kórusáról, hol egy-egy személy monológjáról, „«áriájáról» van szó, hol a tömegben felhangzó beszédfoszlányokról, néha anakronisztikusan szerepeltetett művészektől származó részletekről. Olykor verses szövegekről, máskor prózaiakról. Néha fiktív szerzői szövegek ezek, néha átvett részletek.” – írja Horkay Hörcher Ferenc.

Szőcs Géza nagyszerű dramaturgiai ötlete, hogy bár maga a főhős, Jézus nincs ott a színpadon, mégis egyfolytában érezzük aktív jelenlétét. Vagyis azt, hogy tanításai egy egész civilizációt itattak át, ezért akkor is köztünk van, ha az ellenkezőjéről beszél az egész világ. Köztünk van, mert bennünk van, a mindennapjainkban, mindennapi áldozatvállalásainkban éppúgy, mint gyávaságainkban, árulásainkban. Hol frappáns, hol humoros, hol a hétköznapiságban is líraian tömör párbeszédekből építkezik a Passió. Egy miniatürizált emberiségtörténet, vallomás Krisztus jelenlétéről és hiányáról…
Közreműködnek: Albert Csilla, Farkas Loránd, Köllő Csongor, Vindis Andrea
Rendező: Albu István