Balassi Bálint

Szép magyar komédia

Felolvasószínház

Stúdió


A bemutató dátuma: 2009. december 03.
Közreműkodnek: Salat Lehel, Farkas Loránd, Skovrán Tünde, Vindis Andrea, Orbán Attila, Albert Csilla és Buzási András
Rendező: Salat Lehel

Balassi Bálintot (1554-1594) a magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelőjeként, a magyar irodalom első klasszikusaként tartják számon. Egyetlen drámája – melynek teljes címe: Szép magyar komédia Thyrsisnek Angelicával, Sylvanusnak Galateával való szerelmekrül – az olasz Cristoforo Castelletti egyik pásztorjátékának magyar nyelvű átköltése. A két fiatal pár kalandos szerelmi történetének több eleme is közös Shakespeare Szentivánéji álom című drámájával. A Szép magyar komédia az első magyar irodalmi alkotás, amelynek középpontjában a szerelem áll. Balassi a következő szavakkal ajánlja művét: „Bizonyára mennyivel éntőlem ékesb igékkel lehetett, olyannal csináltam ez komédiát, kit kegyelmeteknek jó szűből kívánok és ajánlok, mint az kegyelmetekhez való jóakaratomnak örökké való szolgálatját. Végye kegyelmetek is jó néven, és nyomorult szolgáló gyanánt fogadja bé kegyelmetek házában, szolgáltasson kegyelmetek véle mindenkoron, de főképpen akkor, mikor az világbíró szerelemnek győzhetetlen nagy hatalmát érzitek magatokon.”