ESziK vagy isszák?- díjak

2023. június 15.

Online

A 2022-23-as évadban az ESziK vagy isszák? edukatív színházi különórák keretében 35 csoportban mintegy 860 személlyel dolgoztunk. Korosztály szerint 28 elemi osztályos tanuló, 396 általános iskolás diák, 365 középiskolás diák, 39 egyetemista és 32 pedagógus vett részt.

A színházi nevelési program az Állatfarm, az Ifjú barbárok, a Hamlet, a Hegedűs a háztetőn, a Macbett, a Nóra, az Oidipusz, a Rokonok és a Rómeó és Júlia előadásokhoz kapcsolódva zajlott.

Kolozsvárról 7 tanintézmény kapcsolódott be a színház programjába. A Sigismund Toduță Zenei Főgimnáziumból 4 osztály, a Báthory István Elméleti Líceumból 9 osztály, a Kolozsvári Református Kollégiumból 3 osztály, a János Zsigmond Unitárius Kollégiumból 5 osztály, az Apáczai Csere János Líceumból 1 osztály vett részt a programban.
Ugyanakkor felkészítő és feldolgozó foglalkozásban részesültek a Sapientia Tudományegyetem önképzőkörének diákjai, valamint a Babeș-Bolyai Tudományegyetem teatrológia szakos hallgatói, és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság szakos diákjai.
Az idei évadban is sikerült szomszédos megyék településeire is eljutnunk: Szilágy megyéből a Zilahi Református Wesselényi Kollégium 3 osztálya jött Kolozsvárra előadást nézni, de vendégünk volt a Varsolci Általános Iskola, a Kárásztelki Általános Iskola, a krasznai Cserey-Goga Technológiai Líceum, Fehér megyéből pedig a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium 4 csoportja.

Az önismeret alapú színházi nevelési programban az idei évadban az alábbi – maguk választotta – témákkal dolgoztak az osztályközösségek és a pedagógusok:
Milyennek látom? Milyennek látnak engem? – az önismeretről; Az én tízparancsolatom – saját értékrendünkről; Énközpontúság–csapatszellem; Barátság; Befolyásolható vagyok?;  Én és az enyémek – generációk közti párbeszéd; Kivel beszéljem meg? – Kommunikációs korlátokról és lehetőségekről; Félelem-biztonság; Ragaszkodás-elengedés; Szokás – vált(oz)ás; Elvárások-megfelelés

Az ESziK vagy isszák? EXTRA keretében a feldolgozó foglalkozásokra színészeket hívtunk meg.
Ezennel is köszönjük Bodolai Balázs, Kántor Melinda, Kiss Tamás, Pethő Anikó, Román Eszter, Tordai Tekla és Tőtszegi Zsuzsa színművészeknek, hogy gazdagították az ESziK vagy isszák? csoportfoglalkozásokat.

Köszönjük Berszán István egyetemi docensnek, irodalmárnak, hogy egy előadás kapcsán bekapcsolódott a színház edukatív programjába.

ESziK vagy isszák? díjat osztunk ki a következő iskoláknak:

· ESziK vagy isszák? díj a Báthory István Elméleti Líceum részére. A tanintézmény a 2022-2023-as tanévben a legtöbbször, 9 osztályközösséggel vett részt a színház edukatív programjában.
· ESziK vagy isszák? díj a Sigismund Toduță Zenei Főgimnázium részére. A tanintézmény a 2022-2023-as tanévben az osztálylétszámokat figyelembe véve legtöbbször, 4 osztályközösséggel vett részt a színház edukatív programjában.
· ESziK vagy isszák? díj a Szilágy megyei Kárásztelki Általános Iskola részére. A tanintézmény a 2022-2023-as tanévben a legtávolabbról (mintegy 125 km-ről) jött a kolozsvári színházba, és vett részt az ESziK vagy isszák? edukatív programban.
· ESziK vagy isszák? díj a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium részére. A tanintézmény a 2022-2023-as tanévben a más településről a legtöbbször, 4 csoporttal, vett részt a színház edukatív programjában.

Gratulálnuk a djíazottaknak!
Az ESziK vagy isszák? díjas iskolák programban részt vett osztályfőnökei egy kis csomagot vehetnek át Kocsis Tünde színházpedagógustól.

Köszönjük, hogy velünk tartottatok!
Feltöltő vakációt, és találkozzunk a jövő évadban is!