DokTárlat 5.

Poór Lili, érdemes művész (1886–1962)

2021. augusztus 04.

Online

A budapesti polgári családban nevelkedett fiatal lányt későbbi férje, Janovics Jenő 1910-ben szerződtette a kolozsvári színházhoz, amelynek több mint ötven évig vezető művésze volt. Eleinte drámai szendéket, naivákat alakított, majd hősnőket formált meg mély átéléssel, klasszikus szövegmondással. Ő lett a kolozsvári magyar színpad első számú tragikája. A kolozsvári közönség az egyik legszebben beszélő színésznőként tartotta számon. Nemcsak a színpadon remekelt, de Janovics 20. század eleji némafilmjeiben is több mint 20 szerepet játszott. Játszott Júliát és Anna Kareninát, Évát Az ember tragédiájában, Lady Macbethet, és Lady Annát a III. Richárdban. Évtizedeken át volt Gertrudis a Bánk bánban.

Amikor férjét eltávolították a kolozsvári színház éléről, hat éven keresztül ő sem lépett színpadra. 1943-ban aztán a kolozsvári magyar színház örökös tagjává választották. 1945-ben, amikor férje, Janovics számára elfogatási parancsot adtak ki, vele együtt menekült, és bujkált, bár keresztény volt, rá nem vonatkozott a zsidótörvény. Miután hazatértek, és férje váratlanul elhunyt, egy ideig nem tudott színpadra állni. Ezt írta egy felkérésre: „Mindent vállalok, amivel az én csekély, semmi személyem szolgálatára lehet elárvult színházunk ügyének. Csak egy kis türelmet kérek, idő kell a fájdalom csillapodásához.” Az 1946-ban megalakult a Kolozsvári Magyar Zene- és Színművészeti Konzervatóriumba tanítani hívták, majd 1948–49-ben az intézmény dékánja is volt. 1957-ben a Nép Művésze címmel tüntették ki. 1962-ben férje mellé temették a Házsongárdi temetőben.

Salat Zakariás Erzsébet

Képek: 
Novák Irén grafika Poór Liliről, 1920.
Novák Irén festménye Poór Liliről, 1920.
Poór Lili és Csóka József, Vassza Zseleznova előadás, 1950