DokTárlat 3.

Janovics Shakespeare-ciklusa

2021. július 21.

Online

Az 1913-1914-es évadban dr. Janovics Jenő, a Kolozsvári Országos Nemzeti Színház igazgatója újabb merész vállalkozásba kezdett: Shakespeare-ciklust harangozott be, 15 bemutatót és 40 előadást. Ennek előzményei az 1911-12-es évadban megvalósult a magyar dráma történeti fejlődését bemutató 29 előadást tartalmazó ciklus, valamint az 1912-13-as évadban az antik drámák sorozata 9 igen sikeres előadás formájában. A tervet kétkedve fogadta a sajtó. A Kolozsvári Hírlap tudósítója (1913. aug. 24.) nemcsak a színház művészi erejét érezte kevésnek a nagyszabású feladathoz, de a közönség fogadókészségét is megkérdőjelezte. „Mi úgy véljük, hogy ez merész, vagy nem komoly vállalkozás, mert nemcsak nálunk, de még a budapesti nemzeti színháznál is képtelenség egy szezonban jól, kellő készültséggel, korhű berendezéssel, és általában stílusosan tizenöt Shakespeare darabot lejátszani. (...) Mert őszintén szólva, nálunk nem annyira negyven, mint inkább négy jó Shakespeare estére volna szükség. És erre még komoly közönség is akadna.” A sajtó fenntartásai azonban nem bizonyultak indokoltnak. 1913. október 7. és 1914. április 23 között 35 este játszottak Shakespeare-t a Kolozsvári Országos Nemzeti Színház színpadán, Janovics Jenő rendezésében. Ez 14 Shakespeare-mű bemutatóját jelentette. Ezek között a Felsült szerelmesek című vígjáték magyar színpadon ekkor került először színre. A 9. bemutató, az 1914. január 25-én sorra kerülő Hamlet címszerepét maga az igazgató játszotta. Janovics Jenőnek ez volt az egyik legkedvesebb szerepe.

A darabok a következő sorrendben voltak bemutatva:

1913. okt. 7: Felsült szerelmesek, okt. 16: III. Richárd király, okt. 30: Makrancos hölgy, nov. 15: Rómeó és Júlia, nov. 27: Velencei kalmár, dec. 16: Vízkereszt, vagy amit akartok, 1914. jan. 5: Julius Caesar, jan. 17: A windsori víg asszonyok, jan. 25: Hamlet, febr. 7: Szentivánéji álom, febr. 27: Othello, márc. 22: Lear király, ápr. 20: Coriolanus, ápr. 23: Macbeth.

Minden estét egy nagyon alapos irodalmi tanulmány vezetett be, amely a szövegek hosszúságából ítélve mintegy 30-40 percig tarthatott. Ezeket a 14 alkalomból 10 esetben Janovics Jenő írta és mondta el. Négy alkalommal a kor jeles irodalomtörténészei: dr. Csengeri János, Dr. Ravasz László, Dr. Dézsi Lajos és Dr. Gál Kelemen tartott egy-egy bevezetőt. A közönség nagyon nagy érdeklődéssel fogadta a sorozatot. Folyamatosan telt házzal játszották, nagy sikerrel. A kritikák szerint a bevezető előadásokat is hálás tapsok követték.

Salat Zakarás Erzsébet