DokTárlat 2.

Műsorkönyv

2021. június 16.

Online

A Műsorkönyv 1909. május elejétől indul. Az íráskép azt mutatja, hogy ezt a könyvet nem a gyöngybetűkkel író Betegh László indította el. Feltehetően Parlaghi Lajos lehetett, Janovics Jenő első számú titkára. Néha egy-egy könyvvezető bejegyezte a nevét a könyvecskébe, így megtudjuk pl., hogy 1941. július 1-től Várady Rudolf könyvtáros feladata volt a napi előadások bevezetése. A 20x60 cm-es könyv borítójáról lekopott a cím, de az 1957. június végéig tartó bejegyzéseket más forrásokkal összevetve azt állapíthatjuk meg, hogy ez a könyv a kolozsvári színház műsorának igen precíz, lineáris nyilvántartása. A könyv egy-egy oldala függőlegesen két egységre lett osztva, az oszlopok egy-egy hónap előadáscímeit sorjázzák. A hónapok oszlopainak sorai a dátummal és a napok kezdőbetűjével indulnak. Jelölték a délelőtti (de), délutáni (du) vagy esti (e) előadásokat is, a bemutató majd a további előadások sorszámát pedig a címek utáni római számmal jelezték. A címek mellett rendszerint megjelenik a vendégszereplő művész neve is, amennyiben van ilyen. A kiszállásokat is bejegyezték. Ha a társulat egyik része közben itthon játszott, az illető napokat párhuzamosan jegyezték, beírva a kiszállás helyszínét is. Néha apró bejegyzéseket fedezhetünk fel, amelyek kissé többet is elárulnak a színház életéből: Például 1932. február 29-én, hétfőn „Miután közönség nem volt, az előadás elmaradt.” Vagy 1932. május 15-én, vasárnap az Antónia című előadásban „Fedák helyett Poór Lili [ugrott be], miután bevonták Fedák engedélyét.”

A Műsorkönyv is bizonyítja, hogy a színház még a világháborúk alatt is folyamatosan működött.

Salat Zakarás Erzsébet