06. 09. 2021

ION CARAMITRU (1942 – 2021)

Hamlet, dincolo de teatru, pe scena istoriei

Dintre toți actorii de oricând și de oriunde, Ion Caramitru a fost poate singurul care a intrat fulminant pe scena istoriei, fără să părăsească niciodată teatrul și filmul. Ne-a dat semnalul libertății în Decembrie 1989 și a devenit simbolul acelui moment providențial, care părea imposibil fără el. A rămas, însă, Actorul. Chiar și atunci. Era Hamlet, prințul dreptății și adevărului, spunându-ne că am învins, că a început o nouă epocă. Mai de curând, după aproape trei decenii, a devenit Prospero, vrăjitorul cuvintelor ajuns la vârsta iertării și a împăcării. Întregul său destin a stat sub semnul lui Shakespeare, în artă și viață, deopotrivă. În atâtea roluri de neuitat, pe marele ecran, la Bulandra, la Național, în alte teatre ale Europei, a știut să fie mereul el însuși, devenind de fiecare dată altcineva. Este motivul pentru care nu i s-a spus „Maestre”. Ar fi fost un titlu prea generic, căpătat de mulți artiști și nepotrivit tocmai din această pricina. Caramitru a fost unic. Este unic. Și îi înțelegem valoarea, personalitatea incomparabilă abia acum, când numele lui a devenit pe deplin o legendă. Cu Ion Caramitru, s-a stins nu doar un capitol din cultura română și o filă din ființa acestui neam. S-a stins o lume. El era o lume. Iar noi, printr-o întâmplare la care merită să reflectăm, putem spune astăzi că am fost contemporanii lui.

Octavian Saiu
Președinte al Secției Române a Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru (Teatrologie)