Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag

Boér Ferenc színművész és a Tarisznyás Együttes ünnepi műsora

Stúdió
1 óra 10 perc szünet nélkül.


A bemutató dátuma: 2010. március 15.

„A mai nagyon zavaros időkben talán érdemes elgondolkozni azon, miért lett 1848. március 15. e (a magyar szabadság ünnepe) nemzeti önérzetünk és vágyaink jelképe. Csak egy magyarázata lehet ennek: s ez tanulságos és vigasztaló.
Március 15.-e az ESZME a maga ideális tisztaságában.
Erőszak emléke nem tapad hozzá. A márciusi ifjak, akik a 12 pontot összeállították, megelégedtek azzal a tudattal, hogy mindaz, amit követelnek, jogosan és igazságosan megilleti a magyarságot. Természetesnek találták, hogy ez az igazság és ezért hitték, hogy érvényesülni is fog. És ma, egy furcsa világ közepébe zárva, maroknyi népünk mi egyébre építheti reménységét, mint arra a hitre, hogy az élet és a függetlenség igazságosan, jogosan megillet bennünket Isten és ember előtt?
Ebben kell hinnünk oly egyszerűen és fiatalosan, ahogy több mint 150 évvel ezelôtt Petôfi és társai hitték.“
(Részlet az előadásból)
Az előadás időtartama: 1 óra 10 perc szünet nélkül.
Az előadás létrejöttét támogatta: a Communitas Alapítvány