18. 12. 2019

Poziția UTE privind situația actuală a teatrelor din Ungaria

Membrii Uniunii Teatrelor din Europa (UTE) urmăresc cu îngrijorare situația actuală a teatrelor din Ungaria și măsurile legislative care încearcă să limiteze libertatea de exprimare artistică a artiștilor și să sporească influența și autoritatea de decizie a politicii asupra vieții teatrale. Membrii UTE denunță orice tentativă de a restrânge libertatea artistică și independența teatrelor. Suntem convinși că teatrul servește dialogul între națiuni prin punerea în valoare a libertății artistice și că nu tolerează niciun fel de influență de ordin politic. În același timp, Uniunea Teatrelor din Europa așteaptă de la membrii ei să ia atitudine fermă împotriva tuturor formelor ale presiunii politice exercitate asupra instituțiilor de teatru, indiferent de originea lor. Sperăm că situația din Ungaria va putea fi rezolvată pe calea dialogului rațional și a deciziilor responsabile, și că teatrul nu va fi un factor al dezbinării, ci mai degrabă un element unificator al culturii maghiare și europene.
 

Membrii Uniunii Teatrelor din Europa