2019. 12. 18

Az UTE állásfoglalása a magyarországi színházak körül kialakult helyzettel kapcsolatban

Az Európai Színházi Unió tagjai aggodalommal követik a magyarországi színházak körül kialakult helyzetet, a törvényhozás azon intézkedéseit, amelyek bármilyen fokon korlátozni próbálják a színházi intézmények és alkotók kifejezési szabadságát és növelni próbálják a politika befolyását, a színházi életre gyakorolt döntési jogát, és elítélnek minden olyan kísérletet, amely a színházak művészi szabadságát és önállóságát korlátozni próbálják. Meggyőződésünk, hogy a színház a teljes alkotói szabadság érvényesítésén keresztül szolgálja a nemzetek párbeszédét és nem tűr meg semmiféle politikai befolyást. Ugyanakkor az Unió elvárja tagszínházaitól, hogy határozottan fellépjenek a színházi intézmények fölött gyakorolt bárminemű politikai nyomás ellen, függetlenül attól, hogy melyik oldalról érkezik. Kifejezzük azon reményünket, hogy a magyarországi színházi helyzetet sikerül józan párbeszéd és felelős döntések útján rendezni, és a színház nem válik megosztó, hanem egyesítő tényezővé mind a magyarországi, mind az európai kultúrában.
 

Az Európai Színházi Unió tagjai